Om RasouliGroup

Rasouligroup erbjuder kommersiella och industriella lokaler till företag och organisationer verksamma i Helsingborg. Fastighetsbeståndet består av kontor-, butik-, industri- och lagerlokaler på attraktiva geografiska områden i staden.

Rasouligroup är ett familjeägt fastighetsföretag som äger, förvaltar och utvecklar kommersiella fastigheter. Vi drivs av att vara med och skapa förutsättningar för positiv näringslivsutveckling i Helsingborg. 


Kontakta oss!

Kontakta oss gärna genom att skicka ett mejl till oss! 

anmalan@rasouligroup.com